background

DR MONIKA NOWAK-JAROSZYK NOTARIUSZ

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE ORAZ SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA

SPORZĄDZA, NA ŻĄDANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW

PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE

SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

SPISUJE PROTOKOŁY

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Niniejsza strona internetowa ma jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

O KANCELARII

Siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Naramowickiej 38 lok. 6 (w sąsiedztwie stacji paliw BP). Dojazd komunikacją miejską linii tramwajowych i autobusowaych do przystanku Serbska lub Wilczak. W pobliżu znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe oraz dwa miejsca postojowe bezpośrednio przed budynkiem Kancelarii.

OPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. ). Poza taksą notarialną przy niektórych czynnościach notarialnych notariusz pobiera: - podatek od czynności cywilnoprawnych, - podatek od spadków i darowizn, - opłatę sądową. Porady uzyskiwane w czasie konsultacji związanych z planowanymi czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Przed dokonaniem każdej czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

KONTAKT

Dane kontaktowe

KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA NOWAK-JAROSZYK

ul. Naramowicka 38 lok.6, 61-622 Poznań

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

tel. stacjonarny 61 8260140

tel. kom. 786 286 750

tel. kom. 605 690 750

NIP: 779-104-60-76

REGON: 639706604

Rachunek bankowy : BZWBK SA 72 1090 1737 0000 0000 7202 3550

NAPISZ DO NAS