background

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. ). Poza taksą notarialną przy niektórych czynnościach notarialnych notariusz pobiera: - podatek od czynności cywilnoprawnych, - podatek od spadków i darowizn, - opłatę sądową. Porady uzyskiwane w czasie konsultacji związanych z planowanymi czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Przed dokonaniem każdej czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.